1. Home
  2. Contabilitate
  3. Balanta contabila
  4. Generarea balantei de inchidere

Generarea balantei de inchidere

In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura Inchide balanta.

Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.

Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?