1. Home
  2. Imobilizari
  3. Clase imobilizari

Clase imobilizari

Vizualizarea claselor de imobilizari

  1. Navigati Imobilizari – Catalog – Clase imobilizari.
  2. Se va afisa catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe.
  3. In lista pot fi definite si alte clase pentru evidenta imobilizarilor (obiecte de inventar).
  4. Lista este ordonata crescator dupa campul Cod

 

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?