Declaratia 406 SAF-T generata automat de RVX ERP

February 9, 2022

Declaratia D406 SAF-T

SAF-T = Standard Audit File for Taxation (Fisierul Standard de Audit pentru Taxe) este o raportare pe care marile companii trebuie sa o trimita catre administratia fiscala, începand cu 1 ianuarie 2022. Declaratia include un fisier XML si se bazeaza pe standardul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si include registrul jurnal, creantele, datoriile, mijloacele fixe si inventarul.

Structura fisierului XML SAF-T

 1. Datele firmei, persoane de contact, conturi bancare
 2. Balanta contabila
 3. Solduri si date clienti
 4. Solduri si date furnizori
 5. Lista de coduri de TVA
 6. Lista de unitati de masura
 7. Lista de centre de cost si profit
 8. Lista de produse si servicii
 9. Registrul Jurnal
 10. Facturi de vanzare detaliat pe coduri TVA
 11. Facturi de cumparare detaliat pe coduri TVA
 12. Incasari si plati detaliat pe coduri TVA
 13. Balanta stocuri (optional)
 14. Miscari stocuri (optional)
 15. Balanta imobilizari (optional)
 16. Miscari de imobilizari (optional)

Perioada de depunere declaratie SAF-T

Declaratia SAF-T se depune lunar sau trimestrial (în functie de perioada fiscala utilizata pentru TVA), sau la cerere.

Termen de depunere declaratie SAF-T

 • Marii contribuabili, încadrati în aceasta categorie la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si în anul 2021, trebuie sa depuna D406 pana în ultima zi calendaristica a lunii urmatoare pentru care a fost pregatita declaratia informativa, respectiv pana pe 28.02.2022. Exista însa o perioada de gratie de 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere lunara a fisierului SAF-T; si 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere trimestriala a fisierului SAF-T;
 • Noii mari contribuabili încadrati în aceasta categorie la data de 1 ianuarie 2022, dar care nu au facut parte din aceasta categorie în anul 2021, au obligatia de a depune D406 pana pe 31 august, pentru perioada fiscala ce începe la data de 1 iulie 2022 (data de referinta);
 • Pentru contribuabilii mijlocii, încadrati în aceasta categorie la data de 31 decembrie 2021, depunerea D406 se va face pana pe 28 februarie 2023, pentru perioada fiscala ce începe la data de 1 ianuarie 2023 (data de referinta);
 • Contribuabilii mici, încadrati în aceasta categorie la data de 31 decembrie 2021, vor depune D406 pana pe 28 februarie 2025, pentru perioada fiscala care începe la data de 1 ianuarie 2025 (data de referinta);
 • Pentru contribuabilii nou-înregistrati/încadrati dupa data de referinta pentru fiecare categorie în parte, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 începe de la data efectiva a înregistrarii, prima depunere urmand sa se faca în ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinta pentru categoria în care au fost înregistrati/încadrati.

Sursa: ANAF, Ghidul contribuabilului pentru pregatirea si depunerea Declaratiei informative D406 fisierul standard de control fiscal (SAF-T).

Exportul declaratiei 406 SAF-T din RVX

 1. RVX ERP contine un modul special RVX SAF-T. Aici declaratia se exporta automat in format XML.
 2. Fisierul XML este validat cu Dukintegrator (pus la dispozitie de catre ANAF) si genereaza un PDF.
 3. Fisierul PDF este semnat electronic si poate fi depus online.