Grupuri utilizatori

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Administrare
 4. Grupuri utilizatori

Grupuri utilizatori

Utilizatorii sunt organizati in grupuri de utilizatori.
Drepturile de acces in documente si rapoarte se acorda pentru fiecare grup de utilizatori.
Grupul Administrator are drepturi depline in toate modulele programului.

Definirea unui grup de utilizatori si stabilirea nivelului de acces pe module

 1. Navigati Administrare – Securitate – Grupuri utilizatori.
 2. Apasati butonul Adauga.
 3. Nume –  introduceti denumirea grupului de utilizatori.
 4. Descriere – optional, adaugati o descriere/denumire explicita pentru grupul de utilizatori creat.
 5. Apasati butonul Salveaza document.
 6. Navigati Actiuni – Acorda drepturi modul pentru setarea nivelului de acces pe module.
 7. Modul – selectati din lista predefinita modulul asupra caruia se va stabili nivelul de acces.
 8. Bifati optiunea Acces pentru a permite vizualizarea modulului selectat.
 9. Bifati optiunea Adauga pentru a permite adaugarea de documente in modulul selectat.
 10. Bifati optiunea Modifica pentru a permite modificarea inregistrarilor existente in modulul selectat.
 11. Bifati optiunea Sterge pentru a permite stergerea inregistrarilor existente in modulul selectat.
 12. Bifati optiunea Desigileaza pentru a permite desigilarea documentelor existente in modulul selectat.
 13. Apasati butonul OK. In urma acestei actiuni, in gridul din fereastra detaliu Grup utilizatori se vor inregistra automat toate modelele aferente modului selectat, cu drepturi speciale stabilite conform optiunilor bifate anterior.
 14. Acordarea drepturilor pentru un alt modul se va face similar procedurii de mai sus.
 15. Dupa stabilirea drepturilor speciale asociate grupului de utilizatori, apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

 

Modificarea drepturilor speciale acordate unui grup de utilizator (in functie de model)

 1. Navigati Administrare – Securitate – Grupuri utilizatori.
 2. Apasati butonul Deschide.
 3. Se va afisa fereastra detaliu pentru vizualizarea drepturilor setate pentru fiecare model din fiecare modul al programului.
 4. In gridul din fereastra detaliu selectati modelul pentru care doriti sa modificati drepturile stabilite si apasati butonul Deschide linie. Se va afisa fereastra detaliu Drepturi utilizatori.
 5. Apasati butonul Editeaza.
 6. Dupa modificarea datelor, apasati butonul OK.
 7. Apasati din nou butonul OK pentru a reveni in fereastra detaliu Grup utilizatori.
 8. Dupa modificarea drepturilor speciale acordate unui grup de utilizator, fiecare utilizator inclus in grup trebuie sa se deconecteze din program si sa se conecteze din nou pentru activarea noilor drepturi.

Definirea rapoartelor la care au acces un grup de utilizatori

 1. Urmati procedura Definirea unui grup de utilizatori si stabilirea nivelului de acces pe module.
 2. Dupa stabilirea drepturilor speciale pe module, selectati in gridul ferestrei detaliu Grup utilizatori inregistrarea Model – reports aferenta modului dorit si apasati butonul Deschide linie. Se va afisa fereastra detaliu Drepturi utilizatori.
 3. Apasati butonul Editeaza.
 4. In pagina Rapoarte, introduceti numerele rapoartelor la care se acorda dreptul de vizualizare/afisare/export date din raport (enumerarea rapoartelor se face cu virgula intre numere).
 5. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
 6. Pentru a permite accesul la toate rapoartele, nu completati campul din pagina Rapoarte aferenta inregistrarilor Model - reports.

Revocarea drepturilor acordate unui grup de utilizator pentru un modul

 1. Navigati Administrare – Securitate – Grupuri utilizatori.
 2. Selectati grupul si apasati butonul Deschide.
 3. Navigati Actiuni – Revoca drepturi modul.
 4. Selectati din lista predefinita modulul pentru care doriti sa stergeti drepturile acordate.
 5. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Revocarea drepturilor acordate unui grup de utilizator pentru un model

 1. Navigati Administrare – Securitate – Grupuri utilizatori.
 2. Selectati grupul si apasati butonul Deschide.
 3. Apasati butonul Editeaza.
 4. Selectati modelul pentru care doriti sa revocati drepturile acordate si apasati butonul Sterge linie.
 5. Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
 6. Apasati butonul Yes pentru a confirma revocarea dreptului acordat pentru modelul selectat.
 7. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.