1. Home
  2. Instalare si configurare
  3. API Scriere documente in RVX

API Scriere documente in RVX

API Sincronizare comenzi Webshop

Preluarea in RVX Manager a datelor comenzilor de la clienti plasate in magazinul online se realizeaza printr-un fisier de tip XML.

Mai jos sunt redate specificatiile fisierului XML utilizat pentru sincronizarea sistemului RVX cu webshop-ul.

items

Camp Explicatie
WshId id-ul unic al articolului din baza webshop
Code codul unic de identificare a articolului din baza RVX
Name denumirea articolului
SellPriceNet pretul de vanzare fara TVA al articolului
SellPriceTot pretul de vanzare inclusiv TVA al articolului
Brand marca (producatorul) asociata articolului
Category categoria din care face parte articolul
Subcategory subcategoria din care face parte articolul
Warranty perioada de garantie a articolului exprimata in numar de luni

partners

Camp Explicatie
WshId id-ul unic al partenerului din baza webshop
Code codul unic de identificare al partenerului din baza RVX
Name numele partenerului
AddressStreet adresa sediului social a partenerului (strada, numar)
AddressCity localitatea in care este situat sediul social al partenerului
AddressRegion sectorul/judetul in care este situat sediul social al partenerului
AddressCountry tara in care este situat sediul social al partenerului
AddressZipCode codul postal al adresei
Phone numarul de telefon al partenerului
Fax numarul de fax al partenerului
Email adresa electronica a partenerului

saleorders

Camp Explicatie
WshId id-ul unic al comenzii din baza webshop
Number numarul unic al comenzii din baza RVX
Date data in care este inregistrata comanda de la client
PartnerCode codul unic de identificare a partenerului pentru care este inregistrata comanda
PartnerName numele partenerului pentru care este inregistrata comanda
AddressStreet adresa de livrare specificata de catre partener pentru livrarea comenzii
AddressCity orasul in care se efectueaza livrarea
AddressRegion sectorul/judetul in care se efectueaza livrarea
AddressZipCode codul postal al adresei de livrare
PaymentType modalitatea de plata a comenzii
DeliveryType modalitatea de livrare a comenzii
DeliveryNotes observatii suplimentare privind comanda inregistrata
AgentId id-ul agentului comercial din baza RVX asociat comenzii
LocationId id-ul locatiei din baza RVX in care este inregistrata comanda
CenterId id-ul centrului de cost din baza RVX in care este inregistrata comanda
IsPosted in cazul in care comanda este sigilata in webshop, la importul in RVX in campul IsPosted este setata valoarea 1; in caz contrar, in campul IsPosted este setata valoarea 0 (comanda nu este sigilata/confirmata)

lines

Camp Explicatie
WshId id-ul articolului din baza webshop
ItemCode codul unic de identificare a articolului din baza RVX
ItemName denumirea articolului
PriceBase pretul de vanzare de baza (pretul inainte de aplicarea discount-ului); in cazul in care nu se aplica niciun discount, pretul de baza este acelasi cu pretul de vanzare fara TVA (pretul net)
PriceNet pretul de vanzare fara TVA al articolului
PriceTot pretul de vanzare inclusiv TVA al articolului
Quantity cantitatea articolului comandata
ItemVat valoarea cotei TVA asociata articolului

Exemplu:

<xml>

<items>
<item WshId=”149582″ Code=”CNR-MPV4CI” Name=”MP3 player Canyon CNR-MPV4CI” SellPriceNet=”38.8537″ SellPriceTot=”48.1786″ Warranty=”24″ Category=”Electronice” Subcategory=”MP3 playere” Brand=”Canyon” ></item>
<item WshId=”8708″ Code=”TAXAVERDE” Name=”KOM Taxa Verde” SellPriceNet=”5.3500″ SellPriceTot=”8.0000″ Warranty=”0″ Category=”” Subcategory=”Produse generice” Brand=”KOM” ></item>
</items>

<partners>
<partner WshId=”3021903″ Code=”PF3021903″ Name=”Pata Valentin” AddressStreet=”” AddressCity=”” AddressRegion=”” AddressCountry=”” AddressZipCode=”” Phone=”” Fax=”” Email=”pata.valentin@yahoo.com”></partner>
</partners>

<saleorders>
<saleorder WshId=”3022265″ Number=”3022265″ Date=”2011-05-30″ PartnerCode=”PF3021903″ PartnerName=”Pata Valentin” AddressStreet=”” AddressCity=”” AddressRegion=”” AddressZipCode=”” PaymentType=”CASH” DeliveryType=”MAGAZIN1″ DeliveryNotes=”” AgentId=”88615″ LocationId=”3″ CenterId=”3″ IsPosted=”1″ >
<lines>
<line WshId=”74134″ ItemCode=”CNR-MPV4CI” PriceBase=”110.76″ PriceTot=”137.35″ Quantity=”1″ ItemName=”MP3 player Canyon CNR-MPV4CI” PriceNet=”110.76″ ItemVat=”24″ ></line>
<line WshId=”74135″ ItemCode=”TAXAVERDE” PriceBase=”5″ PriceTot=”6.2″ Quantity=”1″ ItemName=”Taxa Verde” PriceNet=”5″ ItemVat=”24″ ></line>
</lines>
</saleorder>
</saleorders>

</xml>

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?