1. Home
  2. Trezorerie
  3. Reevaluare clienti

Reevaluare clienti

La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) din ultima zi bancara a lunii in cauza.
Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri / cheltuieli din diferente de curs valutar.
Operatiile de reevaluare valutara sunt inregistrate in registrul de trezorerie EVAL.

Was this article helpful to you? Yes No 2

How can we help?